Sensor Personförsäkring

Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

 

Ring upp mig och berätta mer

Paketlösningar som kombinerar sjuk-, liv-, och olycksfallsförsäkring

Sensor Försäkring erbjuder personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen är utformade efter om du är singel, om du lever med en partner utan barn, eller är en del av en familj med barn.

I Sverige har vi ett visst skydd genom socialförsäkringen, men ersättningen därifrån räcker oftast inte för att ge bibehållen levnadsstandard om du eller någon annan familjemedlem skulle drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller i värsta fall avlida.

För att man ska ha ett riktigt bra försäkringsskydd behövs egna kompletteringar för att du och din familj ska bli ordentligt försäkrade. Sensor Försäkring tar inte bort smärtan i din förlust eller i din sjukdom, men vi förbättrar din ekonomiska situation så att du får en chans att behålla samma levnadsstandard som tidigare.

Ring upp mig för rådgivning

VÅRA FÖRSÄKRINGSPAKET

Under respektive paket listas vilka produkter som ingår. Innehållet är utformat efter de generella behov man oftast har i de olika hushållstyper paketen utgår från, men det går att välja andra omfattningar än de paket vi satt samman om just ditt behov skulle se annorlunda ut än det generella.

SINGEL PAR BARNFAMILJ
Sjuk- och olycksfallförsäkring – 600 000 kr
Sjuk- och olycksfallförsäkring – 600 000 kr
Sjuk- och olycksfallförsäkring – 600 000 kr
Sjukförsäkring – 1400 kr/mån
Sjukförsäkring – 1400 kr/mån
Sjukförsäkring – 1400 kr/mån
Livförsäkring – 600 000 kr
Livförsäkring – 600 000 kr
Barnolycksfallsförsäkring – 1 600 000 kr

FÖRSÄKRINGSPAKET SINGEL

Paketet Singel är anpassat för dig som ensamlevande, så att du vid sjukdom eller olycksfall ska kunna fokusera på ditt tillfrisknande och inte behöva oroa dig över din ekonomi. Du ska kunna bo kvar i det boende du hade innan sjukdomen eller olycksfallet och din ekonomi ska inte begränsa dig från att ha kvar samma fritidsintressen som tidigare. Vi har därför lagt till både en sjuk- och olycksfallsförsäkring, samt en sjukförsäkring i paketet. Med dessa produkter kan du känna dig trygg oavsett om det handlar om en långvarig sjukdom eller ett olycksfall.

Ring upp mig och berätta mer


FÖRSÄKRINGSPAKET PAR

Paketet Par har samma innehåll som paketet Singel, men tanken är självklart att skyddet ska tecknas för båda personerna i hushållet. Vi har dessutom lagt till en livförsäkring i paketet. Livförsäkringen ska hjälpa din livskamrat att klara sig om din inkomst inte längre bidrar till hushållets ekonomi, exempelvis genom att betala av delar av ett bolån, eller kanske addera till livskamratens pensionssparande.

Ring upp mig och berätta mer


FÖRSÄKRINGSPAKET BARNFAMILJ

Paketet Barnfamilj omfattar alla produkter de andra paketen innehåller, men vi har dessutom lagt till en barnolycksfallsförsäkring, som skyddar barnet dygnet runt, året om. Om du som förälder väljer detta paket kan du känna dig trygg med att både du, eventuell partner och dina barn har ett bra skydd om olyckan är framme.

Ring upp mig och berätta mer

Produktbeskrivningar

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen hjälper dig om du skulle drabbas av en kroppsskada på grund av olycksfall. Om skadan skulle medföra bestående men så kan du få ersättning för medicinsk invaliditet som uppstått till följd av olycksfallet. Försäkringen kan också lämna ersättning för vissa kostnader i samband med olycksfallet, exempelvis kostnader för läkarvård, tandvård, förstörda kläder och resor till och från vårdinrättningar.

Med medicinsk invaliditet menas en varaktig nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga utan hänsyn till yrke, arbetsförhållanden, fritidsintressen eller dylikt. Ersättningen för medicinsk invaliditet lämnas med den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk invaliditet. Du kan även få ersättning för utseendemässiga följder av en olycksfallsskada, till exempel om skadan läker med ett framträdande ärr.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vid olycksfall har sjuk- och olycksfallsförsäkringen samma ersättningsposter som den fristående olycksfallsförsäkringen. Därutöver lämnar dock försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet på grund av sjukdom, exempelvis om du skulle få bestående men efter att ha insjuknat i cancer eller annan allvarlig sjukdom.

Sjukförsäkring

Om du skulle drabbas av en långvarig sjukdom påverkas oftast inkomsten varje månad negativt, då försäkringskassan bara ersätter löner upp till en viss gräns. Sensors sjukförsäkring ger dig ersättning för en del av det inkomstbortfall som sjukskrivningen oftast innebär. Ersättningen består av ett i förväg bestämt månadsbelopp. En grundförutsättning för ersättning är att du erhåller sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller liknande från Försäkringskassan. Om du är delvis sjukskriven så lämnas en andel av försäkringsbeloppet som motsvarar sjukskrivningsgraden.

Livförsäkring

Om någon i familjen skulle avlida, så ska livförsäkringen hjälpa de efterlevande. Försäkringsbeloppet är samma som ersättningsbeloppet, har du valt att teckna en livförsäkring på 600 000 kr är det alltså den summan som dina anhöriga får om du dör. I första hand betalas ersättningen ut till din maka/make, registrerade partner eller sambo. Om sådan inte finns går ersättningen till dina barn. Om barn saknas går ersättningen till övriga arvingar enligt allmänna arvsordningen. Du kan dock ange att ersättningen ska betalas ut i en annan ordning, eller till andra personer, genom att registrera ett skriftligt förmånstagarförordnande.

Barnolycksfallsförsäkring

Sensor Barnolycksfallsförsäkring gäller med samma omfattning som den ovan beskrivna olycksfallsförsäkringen och skyddar barnet dygnet runt, året om. Viktigt att veta är att även ekonomisk invaliditet ingår i försäkringen, så skulle barnets arbetsförmåga bli nedsatt efter ett olycksfall hjälper försäkringen till att kompensera inkomstbortfallet detta innebär.

Allvarlig sjukdom

Om du tecknat någon av våra andra produkter ges du möjlighet att komplettera ditt skydd med tillägget Allvarlig sjukdom. Försäkringen ger dig 50 000 kr i kontant ersättning om du blir diagnosticerad med en allvarlig sjukdom, som exempelvis cancer, MS, stroke eller hjärtinfarkt.

VILLKOR & FÖRKÖPSINFO

Produktvillkor Sensor Personförsäkring

Ladda ner (PDF)

Förköpsinformation Sensor Personförsäkring

Ladda ner (PDF)

Produktvillkor Sensor Personförsäkring

(För försäkringar tecknade före 2019-11-05)
Ladda ner (PDF)

Förköpsinformation Sensor Försäkring

Ladda ner (PDF)

RING UPP MIG OCH BERÄTTA MER OM
SENSOR PERSONFÖRSÄKRING

Lämna namn, telefon och din epostadress nedan, så ringer vi upp dig så snart som möjligt.