Varukorg: kr

Vi är Sensor Försäkring

Försäkringar upplevs av många som ganska svåra att förstå. Ofta har vi dålig koll på vilket skydd vi har och att ta reda på vilket skydd vi har, eller borde ha, upplevs generellt som ganska krångligt. Sensor Försäkring finns till för att vi vill ändra på detta. Vi vill vara alternativet som erbjuder produkter som passar det liv våra kunder lever och vi vill säkerställa att alla våra kunder får det skydd de behöver, genom individuell rådgivning utifrån varje kunds unika situation.

Vårt löfte till dig som kund är att våra produkter ska vara prisvärda, lätta att förstå och ge den hjälp du behöver när olyckan är framme, att vi ska vara enkla att ha att göra med oavsett hur och i vilket ärende du kontaktar oss samt att vi ska ge dig professionell och snabb hjälp, när du väl behöver den.

Kontakta oss idag!

Sensor Försäkring är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av såväl skade- som livförsäkring

Sensor Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn (nedan förkortat FI) och har FI:s tillstånd att förmedla försäkringar. De anställda som förmedlar försäkringar är registrerade hos FI. FI kan lämna ytterligare upplysning om anställdas rätt att förmedla försäkringar.

Sensor Försäkring är registrerade som förmedlare hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras via Bolagsverket, 851 81, Sundsvall, tel.nr. 077-167 06 70, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.

Om du som kund vill framföra klagomål mot Sensor Försäkring rörande förmedlingen av försäkringar vänligen kontakta klagomålsansvarig på klagomal@sensorforsakring.se.

Våra försäkringsgivare

Följ länkarna nedan för fullständig information rörande försäkringsdistributionen:

Gäller från 2022-01-01 och framåt

Gällande fram till 2022-01-01

För försäkringar med start- eller förnyelsedatum före 2022-01-01

Produkt Försäkringsgivare
Livförsäkring Novis Insurance Company
Sjuk-och olycksfallsförsäkring Eir Försäkring
Sjukförsäkring Eir Försäkring
Kritisk sjukdom Eir Försäkring
Barnolycksfallsförsäkring Eir Försäkring
Olycksfallsförsäkring Eir Försäkring
Hem- och villahemförsäkring Eir Försäkring
Motorförsäkring Eir Försäkring
Specialistvårdsförsäkring Eir Försäkring
Sjukvårdsförsäkring Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa

För försäkringar med start- eller förnyelsedatum 2022-01-01 eller senare

Produkt Försäkringsgivare
Livförsäkring Protector Försäkring
Sjuk-och olycksfallsförsäkring Protector Försäkring
Sjukförsäkring Protector Försäkring
Kritisk sjukdom Protector Försäkring
Barnolycksfallsförsäkring Protector Försäkring
Olycksfallsförsäkring Protector Försäkring
Hem- och villahemförsäkring Protector Försäkring
Motorförsäkring Protector Försäkring
Specialistvårdsförsäkring Eir Försäkring
Sjukvårdsförsäkring Trygg-Hansa Försäkring, filial till Tryg Forsikring A/S