Varukorg: kr

Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende eller är det något annat som inte har fungerat som det ska?
Här får du information om hur du går tillväga om du har ett klagomål.

1. Vänd dig till den som behandlat ärendet.
Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen eller eventuella oklarheter ska klaras upp. Om du inte är nöjd efter detta görs en formell omprövning av ditt ärende.

2. Kontakta Sensors Klagomålsansvarige
Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha vänt dig till handläggaren finns det också möjlighet att vända sig till Sensors Klagomålsansvarige. För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna hjälpa till med ditt klagomål behöver vi få skriftlig information om vad du anser är fel.
Vi tar tacksamt emot ditt klagomål via adressen klagomal@sensorforsakring.se. Du kan också skicka ett brev till klagomålsansvarige på adress:
Sensor Försäkring
Klagomålsansvarige
Box 84 971 03
Luleå

Klagomålsansvarige gör en fristående prövning av ärendet och kan därför behöva lite tid för att fatta beslut. Vår målsättning är att återkomma så snart som möjligt, med en återkoppling inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Klagomålsansvarige kan pröva de flesta ärenden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning.
Klagomålsansvarige prövar inte ärenden där mer än ett år förflutit efter det aktuella beslutet eller bemötandet som du inte är nöjd med.

Klagomål och tvist rörande försäkringsförmedlingen
Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att kontakta Sensor Försäkring Norden AB:s klagomålsansvarige, via adressen klagomal@sensorforsakring.se.
Tvist med Sensor Försäkring Norden AB angående förmedlingen kan prövas av
Allmänna reklamationsnämnden. Det finns också möjlighet att få tvisten prövad av allmän domstol.

Om du fortfarande inte är nöjd
Kan du begära prövning i Personförsäkringsnämnden (PFN) eller i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
Medicinska frågor bör i första hand hänskjutas till Personförsäkringsnämnden och allmänna villkorsfrågor bör i första hand hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Personförsäkringsnämnden
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
Kontaktuppgifter samt hemsida för vidare information finner du nedan:
Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Telefon: 08 – 522 787 20
www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn/

Allmänna reklamationsnämnden
Du kan alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar privatpersoners försäkringstvister, utom tvister rörande vållande vid trafikolyckor eller medicinska bedömningar.
ARN är en statlig myndighet och prövningen är kostnadsfri. Försäkringsbolaget följer som regel nämndens rekommendationer i enskilda skadefall.
Telefon: 08-508 860 00 Fax: 08-508 860 01
www.arn.se

Övriga kontaktuppgifter
Konsumenternas försäkringsbyrå
I allmänna frågor om försäkringar kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå som hjälper dig att tolka villkor, jämföra försäkringar och gå vidare om du är missnöjd med ett beslut. Rådgivningen är kostnadsfri. En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på försäkringsområdet och återföra dessa för myndigheterna, företagen och branschorganisationerna.
Telefon: 0200-22 58 00 Fax: 08-24 88 91
www.konsumenternas.se