Anmäl Skada

För att anmäla skada skriver du ut skadeblanketten och skickar den till oss, Inom 72 timmar från det att vi mottagit blanketten påbörjas hanteringen av ditt ärende. Du kan antingen posta blanketten, eller scanna in och maila den till skador@sensorforsakring.se

Anmälan om DÖDSFALL

Anmälan om SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL

Anmälan om kritisk sjukdom

Anmälan om skada på hem eller villa

Anmälan om skada på motorfordon

 

 

Posta eller mejla blanketten till:

Skador@sensorforsakring.se

Sensor Försäkring Norden AB, Box 84, 97103, Luleå