Rätt försäkringsskydd för dig och dina medarbetare
Vet du egentligen vilket
skydd du har?
Rätt diagnos och vård om du eller någon av dina medarbetare blir allvarligt sjuk

Försäkringar utformade för dig och dina anställda

Försäkringar upplevs av många som ganska svåra att förstå. Ofta har vi dålig koll på vilket skydd vi har och att ta reda på vilket skydd vi har, eller borde ha, upplevs generellt som ganska krångligt. Vi vill vara alternativet som erbjuder produkter som från början passar de företag vi försäkrar, utan att ni eller anställda ska behöva lägga tid på att själva utvärdera alternativ och göra kompletteringar.

Försäkring för firman och eventuella fordon är självklart viktigt, men utan dig och dina medarbetare står verksamheten förmodligen stilla. Vi har valt att fokusera på den delen av ett företags risker. Våra paket säkerställer att ni får så bra ekonomiskt stöd som möjligt om ni drabbas av sjukdom, olyckor eller dödsfall, så att ni kan fokusera på att återgå till verksamheten så snabbt som möjligt.

Ring upp mig för rådgivning

Våra försäkringar

Sensor Personförsäkring

Sensor Försäkring erbjuder personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen är utformade efter de olika roller som finns i de flesta företag, men försäkringarna kan också skräddarsys för att passa just er verksamhets unika behov.
Läs mer

Sensor Specialistvård

Sensor Specialistvård är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av kritiska sjukdomstillstånd. När du eller någon av dina anställda blivit sjuk ges du möjlighet att få din diagnos utvärderad och fastställd av internationell medicinsk expertis, samt behandling på specialistsjukhus var som helst i världen.
Läs mer

Sensor Sjukvård

Om du eller någon av dina anställda drabbas av sjukdom eller skada garanterar sjukvårdsförsäkringen er ersättning för kostnader av planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider. En vårdplanering som bemannas av erfarna sjuksköterskor ger er medicinska råd och hjälper till med tidsbokning.
Läs mer

RING UPP MIG FÖR RÅDGIVNING

Lämna namn, telefon och din epost adress nedan, så ringer vi upp dig så snart som möjligt.