EN EKONOMISKT TRYGGARE TILLVARO

Sensor Försäkring erbjuder personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen är utformade efter de olika roller som finns i de flesta företag, men försäkringarna kan också skräddarsys för att passa just er verksamhets unika behov.

I Sverige har vi ett visst skydd genom socialförsäkringen och ibland genom kollektivavtal och fackförbund, men ersättningen därifrån räcker oftast inte för att ge bibehållen levnadsstandard om du eller någon av dina anställda skulle drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller i värsta fall avlida.

Våra försäkringslösningar ska komplettera de försäkringar ni har via socialförsäkringen och via eventuella kollektivavtal. I kollektiva lösningar är ersättningsbeloppen ofta låga och dessutom begränsade till att enbart gälla under arbetstid. Våra försäkringar gäller dygnet runt och med ersättningsbelopp som faktiskt ger det ekonomiska stöd den skadelidande eller, i värsta fall, efterlevande behöver.

 
 

VÅRA FÖRSÄKRINGSPAKET

Under respektive paket listas vilka produkter som ingår. Innehållet är utformat efter de generella behov man oftast har i de olika hushållstyper paketen utgår från, men det går att välja andra omfattningar än de paket vi satt samman om just ditt behov skulle se annorlunda ut än det generella.

 
BAS MELLAN PLUS
Olycksfallsförsäkring - 600 000 kr
Sjuk- och olycksfallförsäkring - 600 000 kr
Sjuk- och olycksfallförsäkring - 600 000 kr
Livförsäkring - 600 000 kr Livförsäkring - 600 000 kr Livförsäkring - 600 000 kr
    Sjukförsäkring - 1 400kr/mån
 
bas.jpg

FÖRSÄKRINGSPAKET BAS

Paketet bas ger ett bra grundskydd för dina anställda samt de anställdas familjer, om olyckor skulle inträffa. Livförsäkringen säkerställer att familjen kan bibehålla levnadsstandard om det värsta skulle drabba någon av de anställda.


FÖRSÄKRINGSPAKET MELLAN

Paketet Mellan har samma innehåll som paketet Bas, förutom att vi adderat skydd för sjukdomar också. Skulle du eller någon av dina anställda få bestående men efter en allvarlig sjukdom och kanske även få nedsatt arbetsförmåga, är försäkringen tänkt att kompensera för det inkomstbortfall sjukdomen inneburit, samt mer därtill.

mellan.jpg

plus.jpg

FÖRSÄKRINGSPAKET PLUS

Vårt pluspaket innehåller allt de andra paketen innehåller, men även en sjukförsäkring. Sjukförsäkringen ger en månatlig ersättning vid längre sjukskrivningar, så att man enklare kan bibehålla samma levnadsstandard som innan och kunna fokusera på att bli frisk och återgå till arbetet.

VILLKOR & FÖRKÖPSINFO

Produktvillkor Sensor Personförsäkring

Förköpsinformation Sensor Personförsäkring

contact2.jpg
 

RING UPP MIG OCH BERÄTTA MER OM
SENSOR PERSONFÖRSÄKRING

Lämna namn, telefon och din epost adress nedan, så ringer vi upp dig så snart som möjligt.