Vi är Sensor Försäkring

Försäkringar upplevs av många som ganska svåra att förstå. Ofta har vi dålig koll på vilket skydd vi har och att ta reda på vilket skydd vi har, eller borde ha, upplevs generellt som ganska krångligt. Sensor Försäkring finns till för att vi vill ändra på detta. Vi vill vara alternativet som erbjuder produkter som passar det liv våra kunder lever och vi vill säkerställa att alla våra kunder får det skydd de behöver, genom individuell rådgivning utifrån varje kunds unika situation.

Vårt löfte till dig som kund är att våra produkter ska vara prisvärda, lätta att förstå och ge den hjälp du behöver när olyckan är framme, att vi ska vara enkla att ha att göra med oavsett hur och i vilket ärende du kontaktar oss samt att vi ska ge dig professionell och snabb hjälp, när du väl behöver den.

Kontakta oss

Sensor Försäkring är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av såväl skade- som livförsäkring

Sensor Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn (nedan förkortat FI) och har FI:s tillstånd att förmedla försäkringar. De anställda som förmedlar försäkringar är registrerade hos FI. FI kan lämna ytterligare upplysning om anställdas rätt att förmedla försäkringar.

Sensor Försäkring är registrerade som förmedlare hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras via Bolagsverket, 851 81, Sundsvall, tel.nr. 077-167 06 70, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.

Om du som kund vill framföra klagomål mot Sensor Försäkring rörande förmedlingen av försäkringar vänligen kontakta klagomålsansvarig på klagomal@sensorforsakring.se.

Våra försäkringsgivare

Sensor Försäkring förmedlar bara försäkringar åt ett försäkringsbolag per produkt, vilket innebär att vi inte jämför mellan olika alternativ på marknaden. Våra försäkringsgivare är

Produkt Försäkringsgivare
Livförsäkring (från 2019-11-01) Novis Insurance Company
Sjuk-och olycksfallsförsäkring (från 2019-11-01) Eir Försäkring
Sjukförsäkring (från 2019-11-01) Eir Försäkring
Kritisk sjukdom (från 2019-11-01) Eir Försäkring
Barnolycksfallsförsäkring (från 2019-11-01) Eir Försäkring
Olycksfallsförsäkring (från 2019-11-01) Eir Försäkring
Specialistvårdsförsäkring AXIS Specialty Europe SE
Hem- och villahemförsäkring Eir Försäkring AB
Motorförsäkring Eir Försäkring AB
Livförsäkring (t.o.m 2019-12-01) Movestic Livförsäkring AB
Sjuk-och olycksfallsförsäkring (t.o.m 2019-12-01) Movestic Livförsäkring AB
Sjukförsäkring (t.o.m 2019-12-01) Movestic Livförsäkring AB
Kritisk sjukdom (t.o.m 2019-12-01) Movestic Livförsäkring AB
Barnolycksfallsförsäkring (t.o.m 2019-12-01) Movestic Livförsäkring AB
Olycksfallsförsäkring (t.o.m 2019-12-01) Movestic Livförsäkring AB
Sjukvårdsförsäkring Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa
Vi skyddar dig och din familjs ekonomi

Sensor Försäkring tar inte bort smärtan i din förlust eller i din sjukdom, men vi förbättrar din ekonomiska situation så att du får en chans att behålla samma levnadsstandard som tidigare.

 

Se våra försäkringar