Sensor Bilförsäkring

Anpassad efter dina behov.

Begär offert

eller

Ring oss

Bilförsäkring

Bilförsäkring anpassad efter dina behov

En bilförsäkring består dels av den lagstadgade trafikförsäkringen, som alla påställda bilar i Sverige måste teckna. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador du orsakat med bilen. Vill du även ha skydd för din egen bil tecknar du till delkasko och vagnskada. Sensors bilförsäkring har ett bra grundskydd, med flexibla självrisker där du själv väljer vilken nivå du vill ha. Våra tillägg kan förbättra skyddet ytterligare, du hittar mer information om dem nedan. Kontakta gärna våra rådgivare så hjälper vi till att skräddarsy din försäkring.

Ring upp mig för rådgivning

GRUNDSKYDD OCH VALBARA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Översikt – Bilförsäkring
Trafikförsäkring
Halvförsäkring
Helförsäkring
Trafik
Trafik
Trafik
Brand
Brand
Glas
Glas
Stöld
Stöld
Räddning
Räddning
Maskinskada
Maskinskada
Rättsskydd
Rättsskydd
Vagnskada
Valbara tilläggsförsäkringar
Allrisk bil
Assistans
Hyrbil
Parkeringsskada
Trafikolycksfall
Djurkollision

GRUNDSKYDD

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter dig och dina passagerare vid en trafikolycka. Dessutom ersätts skador (på andra personer, fordon eller saker) som du orsakar med bilen. Du får däremot ingen ersättning för skador på din egen bil eller egendom. Viss medförd egendom som skadas vid en trafikolycka (till exempel kläder och värdesaker) kan dock ersättas. Du måste enligt lag ha en trafikförsäkring från den dag du blir ägare till bilen.

Brand

Det här försäkringsmomentet ersätter skada orsakad av explosion, åska, brand eller kortslutning i kablar och ledningar. Du får dock ingen ersättning för skador genom explosion eller brand i däck, slangar och ljuddämpare, skador eller följdskador orsakade genom korrosion, köld eller väta samt skada på elektrisk motor som orsakats av brand eller kortslutning.

Glas

Försäkringsmomentet ersätter vindruta, sidoruta eller bakruta som spräckts eller krossats. Du får ingen ersättning för skada på glastak eller andra glasdetaljer som till exempel lyktglas.

Stöld

Försäkringsmomentet ersätter stöld eller tillgrepp av bil, stöld av biltillbehör och skador på bilen i samband med dessa händelser. Du får dock ingen ersättning om någon som har tillgång till bilen stjäl eller använder den utan lov, eller om någon som fått lov att använda bilen inte lämnar tillbaka den.

Räddning

Vid driftstopp, samt om bilen stjäls eller skadas, får du ersättning för bärgning till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Du får också ersättning för transport till hemorten, för bil och passagerare, om bilen stjäls eller föraren skadas och inte kan köra bilen.

Maskinskada

För att försäkringsmomentet Maskinskada ska gälla får bilen inte ha körts mer än 12 000 mil eller vara äldre än 8 år. Du kan få ersättning för skador på motor och styrelektronik samt komponenter som till exempel tänd-, kyl-, broms-, och bränslesystem samt airbag och generator. Du får inte ersättning för skador på ljuddämpare, avgasrör och bränsletank. Du får heller inte ersättning för skador som beror på slitage, fabrikations- eller materialfel.

Rättsskydd

Försäkringsmomentet ersätter advokat- och ombudskostnader vid tvist som uppstår vid till exempel trafikolycka, köp, försäljning eller reparation av din bil. Om du förlorar tvisten ersätter vi även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Vagnskada

Försäkringsmomentet ingår i Helförsäkring och ersätter skador på bilen genom trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Du kan inte få ersättning för skada genom fukt, väta, köld, rost eller frätning.

VALBARA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Allrisk bil

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för skador som orsakats av plötslig och oförutsedd händelse som din vanliga bilförsäkring inte ersätter, till exempel om du spiller färg i baksätet, tankar fel typ av bränsle eller skadar inredningen vid lastning.

Assistans

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Assistans ger dig hjälp inom en timme om du drabbas av driftstopp och gör att du slipper betala självrisken vid bärgning. Om driftstoppet varar mer än ett dygn får du hyrbilsersättning i upp till tre dygn. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.

Hyrbil

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för kostnader för hyrbil vid skada på bilen som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoret. Ersättning lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden i upp till 45 dagar. Du kan avstå från att hyra bil och får då istället 100 kr per dag.

Parkeringsskada

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.

Trafikolycksfall

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning vid trafikolycka utöver det som ersätts genom trafikförsäkringen. Medicinsk invaliditet ersätts med upp till 500 000 kr och du får även ersättning för kostnader vid sjukhusvistelse och sjukskrivning.

Djurkollision

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Försäkringen sänker självrisken med 3 000 kr för skador som uppkommer om du krockar med ett djur. För att få ersättning måste skadan vara ersättningsbar genom vagnskademomentet (även om du inte har tecknat Vagnskada).

SKADEANMÄLAN

Anmälan om skada på fordon

Ladda ner (PDF)

VILLKOR & FÖRKÖPSINFO

Produktvillkor Sensor Bilförsäkring

Ladda ner (PDF)

Förköpsinformation Sensor Bilförsäkring

Ladda ner (PDF)

Produktfaktablad Sensor Bilförsäkring

Ladda ner (PDF)

Förköpsinformation Sensor Försäkring

Ladda ner (PDF)

RING UPP MIG OCH BERÄTTA MER OM
BILFÖRSÄKRINGAR

Lämna namn, reg. nr, telefon och din epost nedan, så ringer vi upp dig så snart som möjligt.