Varukorg: kr
Hem / Försäkringar / Specialistvård

Specialistvård

Få en second opinion på din diagnos och bli behandlad av de främsta läkarna i världen.

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter.

Produktinformation

Försäkringen innefattar bland annat kostnader för den medicinska behandlingen såsom kirurgiska ingrepp, sjukhusvård, rådgivning av läkare, prover och medicinska analyser, transfusioner och medicin i upp till 30 dagar efter det att behandlingen i utlandet är klar. Dessutom ingår resor och logi, med ambulans eller ambulansflyg om det skulle vara nödvändigt.

Få en second opinion på din diagnos och bli behandlad av de främsta läkarna i världen.

Sensor Specialistvård är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av kritiska sjukdomstillstånd. När du eller en familjemedlem blivit sjuk ges du möjlighet att få din diagnos utvärderad och fastställd av internationell medicinsk expertis. Journalhandlingar, röntgenbilder, undersökningar och provresultat skickas till specialistläkarna, utan att du i normalfallet behöver resa eller besöka någon läkare för att få en genomgång av din diagnos.

Experterna ger dig därefter råd om vilken behandling som är bäst lämpad för dig och du ges därefter möjlighet att nyttja världens främsta specialistläkare utomlands för att genomföra behandlingen. Förutom att försäkringen betalar kostnaderna för den behandling läkarna rekommenderat, resor och boende, kan du få ersättning med 1000 kr per dag i upp till 60 dagar, så länge behandlingen pågår utomlands.

Försäkringen innefattar bland annat kostnader för den medicinska behandlingen såsom kirurgiska ingrepp, sjukhusvård, rådgivning av läkare, prover och medicinska analyser, transfusioner och medicin i upp till 30 dagar efter det att behandlingen i utlandet är klar. Dessutom ingår resor och logi, med ambulans eller ambulansflyg om det skulle vara nödvändigt. Försäkringen täcker också resa och logi för en medföljande vän eller släkting.

Det totala försäkringsbeloppet är begränsat till 10 miljoner svenska kronor per försäkringsperiod (12 månader) och upp till 20 miljoner kronor per livstid. Du får en ersättning med 1 000 kr per dag du är på sjukhus utomlands, i upp till 60 dagar per skada, om behandlingen föreslagits av Sensor Specialistvård. Efter behandling utomlands, enligt försäkringen, ingår kostnader för medicin i Sverige för som mest 30 dagars behandling. Den sammanlagda ersättningen för mediciner i Sverige under försäkringens hela giltighetstid (livstiden) är högst 500 000 kronor.

Om diagnosen bekräftas och villkoren är uppfyllda ger försäkringen dig tillgång till kranskärlskirurgi, behandlingar mot flera allvarliga cancertyper, byte eller reparation av hjärtklaff, neurokirurgi, organtransplantation från levande donator och benmärgstransplantation. En fullständig beskrivning med alla behandlingar hittar du i försäkringsvillkoren. I villkoren finns även undantagen i försäkringen beskrivna.

Våra paket

Våra paket består av precis samma omfattning oavsett om du väljer Singel, Par, Ensamstående med Barn eller Barnfamilj, den enda skillnaden mellan paketen är att priset per försäkrad sjunker om det finns flera personer i hushållet. Att vi byggt våra paket så beror på att vi vill försäkra hela familjen, inte bara delar av den. En allvarlig sjukdom kan drabba alla i familjen och vi vill därför uppmuntra även större familjer att skydda alla familjemedlemmar.

Om du blir sjuk

Sensor Specialistvård använder Best Doctors när du drabbas av en skada. Best Doctors är en sammanslutning av de allra bästa medicinska experterna i världen. Best Doctors har över 30 miljoner försäkringstagare och över 50 000 medicinska experter världen över. Best Doctors finns till för att erbjuda det den allmänna vården inte alltid har resurser eller kompetens att leverera; bästa möjliga vård när du behöver den som mest. Alla som tecknar Sensor Specialistvård kan därför känna sig trygga med att ha tillgång till den absolut bästa vård som finns tillgänglig i

Vill du ha hjälp?

Genom att prata med någon av våra anställda försäkringsförmedlare, kan du få hjälp med att välja rätt försäkringsskydd utifrån dina krav och behov. Önskar du rådgivning kan du få en personlig rekommendation med koppling till den eller de försäkringar som passar dig. Vid rådgivning kan vi också avråda dig från att teckna en försäkring som inte motsvarar dina krav och behov.